Ga naar de inhoud

Afsluitdijk/Rijkswaterstaat/Levvel/Topview Nederland (links), Afsluitdijk/Rijkswaterstaat/Levvel/Waterbeeld (rechts)

GWW

Met 13 jaar ervaring in diverse rollen binnen de GWW projecten heb ik inzicht in het denken en handelen van een civiele aannemer.

De technische raakvlakken in de diverse infrasystemen (tunnels, bruggen en sluizen), het moment wanneer en de wijze waarop deze afgestemd moeten worden binnen een integrale aanpak, zorgen voor een project waar in realisatiefase nauwelijks aanpassingen in gedaan hoeven te worden.

Binnen moderne BIM ontwerpprocessen breng ik op de juiste momenten de relevante raakvlak informatie in binnen het integrale ontwerpteam.

SPOOR

Als directeur van het spoormaterieelbedrijf heb ik veel ervaring opgedaan met de werkmethodes en het bijpassend materieel. De aanpak van spoorprojecten wijkt qua voorbereiding af van GWW werken, maar kent zeker ook overeenkomsten.
In integrale projecten met spoor- en GWW-onderdelen is het belangrijk om deze essentiële verschillen en overeenkomsten te begrijpen, zodat op de raakvlakken van het ontwerp en vooral ook in de realisatie geen fouten gemaakt worden.

INSTALLATIES

De automatisering van de besturing van kritische systemen in de Infra neemt in hoog tempo toe. De traditionele ontwerp-, realisatie- en testprocessen zijn niet meer toereikend en missen vaak een integrale en integrerende aanpak.
Gepokt en gemazeld in de GWW-, spoor- en installatiesector bied ik overzicht over de diverse techniekvelden en vooral een integrale aanpak die vertragings- en faalkosten sterk verlaagt.